#55 ~ Quenzuna White

Children: David and Da’lon

#56 ~ Titavis Jackson

#57 ~ Lori Graham